ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 59 - 61 และฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่อก่อสร้างผนังกันดิน ปล่องระบายอากาศ IVS13

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 59 - 61 และฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่อก่อสร้างผนังกันดิน ปล่องระบายอากาศ IVS13

 

ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2562 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

มีผลให้ ถนนรามคำแหงบริเวณนี้ ระยะทางประมาณ 80 เมตร ฝั่งขาเข้า เหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก เหลือ 2 ช่องจราจร