ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝั่งตรงข้าม Major Hollywood) เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 12

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝั่งตรงข้าม Major Hollywood) เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 12

 

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 - วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

มีผลให้ ถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 150 เมตร เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร

*สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 มีการคืนพื้นผิวจราจรชั่วคราว