ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรภายในซอยรามคำแหง 12 จำนวน 1 ช่องจราจร สำหรับขาออกเท่านั้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรภายในซอยรามคำแหง 12 จำนวน 1 ช่องจราจร สำหรับขาออกเท่านั้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผลให้ซอยรามคำแหง 12 ใช้สัญจรออกจากซอยได้เพียง 1 ช่องจราจรเท่านั้น และสหรับผู้ที่ต้องการสัญจรเข้าซอยรามคำแหง 12 ให้สัญจรผ่านซอยรามคำแหง 8, ซอยพระรามเก้า 29 และ 39 แทน