ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 24/3 - กกท. และฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 65-71 เพื่องานก่อสร้างสถานี กกท

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 24/3 - กกท. และฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 65-71 เพื่องานก่อสร้างสถานี กกท

ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผลให้ ถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกเหลือ 2 ช่องทาง