ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงถนนทางเข้าออก ประตู 2 รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน และสะพานชั่วคราว โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 – 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงถนนทางเข้าออก ประตู 2 รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) ที่เชื่อมกับถนนพระราม 9 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน และสะพานชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ C&C ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรเข้าออกผ่านประตู 2 ได้ตามปกติ    โดยให้ใช้ถนนชั่วคราวที่สร้างขึ้นทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรในจุดดังกล่าว ผู้สัญจรควรใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com