ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร บริเวณแยกราม 24 - หลังราม เพื่อดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจร บริเวณแยกราม 24 - หลังราม ระยะทางประมาณ 40 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผลให้ ถนนรามคำแหงในช่วงระยะ 40 เมตรดังกล่าว ฝั่งขาเข้าเหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกเหลือ 2 ช่องจราจร