ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.จัดอบรมหลักสูตร “เสริมทักษะผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ของ รฟม.

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญา 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงคลองบ้านม้า – มีนบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “เสริมทักษะผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร” แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 68 คน โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการจราจรให้ผู้ใช้รถได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตามแนวสายทางโครงการ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.