ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรภายใน ซอยรามคำแหง 12 จำนวน 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรภายใน ซอยรามคำแหง 12 จำนวน 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำหรับงานก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12

ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

*มีผลให้ ซอยรามคำแหง 12 ใช้สัญจรได้เพียง 1 ช่องจราจร เฉพาะออกจากซอยเท่านั้น สำหรับผู้ต้องการสัญจรเข้าซอยรามคำแหง 12 ให้ใช้ซอยรามคำแหง 8, ซอยพระรามเก้า 29 และ ซอยพระรามเก้า 39 แทน