ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. พร้อมเปิดเส้นทางลัด ผ่านพื้นที่ รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 16.00 -19.00 น. เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมเปิดเส้นทางลัดผ่านพื้นที่ของ รฟม. สำนักงานใหญ่ (พระรามเก้า) ให้ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรผ่านเส้นทางลัดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและเพื่อระบายรถออกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ของทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเริ่มต้นเส้นทางลัด

รฟม. ประตู 2 ถนนพระรามเก้า ฝั่งขาออก

เพื่อลัดไปยัง รฟม.ประตู 5 เพื่อไปยังเส้นทางดังต่อไปนี้

Ø  ถนนพระรามเก้า ซอย 13

Ø  ถนนพระรามเก้า ซอย 17

Ø  ถนนเลียบ รฟม. เพื่อไปยังแยกเหม่งจ๋าย

ทั้งนี้ การใช้เส้นทางลัดดังกล่าว ผู้สัญจรควรใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางร่วมกัน โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร   ได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com