ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงก่อนดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรัชมังคลา

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงก่อนดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรัชมังคลา

ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2561 เวลา 00.01 – 04.00 น. (เฉพาะช่วงเวลากลางคืน)

มีผลทำให้ปิดทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกในช่วงกลางคืน โดยให้ใช้เฉพาะพื้นราบเท่านั้น