ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 91/1 - แยกลำสาลี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อตัดบรรจบท่อประปา ขนาด 1.20 เมตร และ 0.60 เมตร

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 91/1 - แยกลำสาลี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อตัดบรรจบท่อประปา ขนาด 1.20 เมตร และ 0.60 เมตร

ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น. (เฉพาะช่วงเวลากลางคืน)

โดยมีรายละเอียดการจัดการจราจรใน 2 จุด ดังนี้
• จุดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กันยายน 2561 เวลา 22:00 - 05:00 น. (เฉพาะเวลากลางคืน) ปิดเบี่ยงจราจรบถนนรามคำแหงบริเวณซอยรามคำแหง 91/1 – แยกลำสาลี ฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร คงเหลือ 1 ช่องจราจร

• จุดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 กันยายน 2561 เวลา 22:00 - 05:00 น. (เฉพาะเวลากลางคืน) ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณหัวเกาะกลางแยกลำสาลีฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร คงเหลือ 2 ช่องจราจร