ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ(ง) เพื่อเตรียมงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 9

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ (ง) ฝั่งชิดทางเดินเท้า ใกล้ดิษฐ์สยามอพาร์ทเม้นต์ เป็นระยะทางประมาณ 70 เมตร เพื่อเตรียมงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 – 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ไม่มีผลต่อจำนวนช่องจราจรบนถนนจตุรทิศ (ง) หากแต่ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ