ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ก่อนดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีราชมังคลา

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ก่อนดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีราชมังคลา

เฉพาะคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2561ระหว่างเวลา 22:00 - 05:00 น.เท่านั้น
*วันและเวลาดังกล่าว ใช้ได้เฉพาะพื้นราบเท่านั้น*