ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจรชิดทางเท้า เพื่อดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจรชิดทางเท้า เพื่อดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง