ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้ง ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร ชิดทางเข้า เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง

รฟม. แจ้ง ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร ชิดทางเข้า เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ปิดเบี่ยงเฉพาะคืนวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. เท่านั้น

จุดที่ 1 ถนนรามคำแหงขาออก (ปิดกั้นพื้นที่เพิ่มเติม 1 ช่องทาง) ระหว่างซอย รามคำแหง 83 - ร้านอาการสินธรสเต็กเฮาส์ สัญจรได้ 1 ช่องจราจร (สามารถขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีได้)

จุดที่ 2 ถนนรามคำแหง 42 - รามคำแหง 36 สัญจรได้ 2 ช่องจราจร