ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้ง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้า ถนน วัฒนธรรม 3 ช่องทาง ระยะประมาณ 150 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีส้ม โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที

รฟม. แจ้ง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้า ถนน วัฒนธรรม 3 ช่องทาง ระยะประมาณ 150 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีส้ม โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ปิดเบี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณดังกล่าว ช่องจราจรลดลงจาก 5 ช่อง เหลือเพียง 2 ช่องทาง