ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร บนถนนจตุรทิศ(ง) ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศ ติดกับ ดิษฐ์สยามอพาร์ทเม็นต์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร บนถนนจตุรทิศ(ง) ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างปล่องระบายอากาศ ติดกับ ดิษฐ์สยามอพาร์ทเม็นต์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เบี่ยงจราจร 24 ชั่วโมง การเบี่ยงจราจรดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อช่องทางสัญจร บนถนนจตุรทิศ(ง) ผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรได้ตามปกติ