ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง(เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ชิดขอบทางเท้า 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการรื้อสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม.  แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง(เพิ่มเติม) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ชิดขอบทางเท้า 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการรื้อสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน