ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร(เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออก เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ และลากสายไฟฟ้าแรงสูง ก่อนดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม.  แจ้งปิดเบี่ยงจราจร(เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออก เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ และลากสายไฟฟ้าแรงสูง ก่อนดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน