News and Events
Community News and Social Activities
รฟม. ปันน้ำใจสู่สังคมมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุติดเต...
24 November 2022
รฟม. ส่งต่อความห่วงใย จับมือภาคเอกชน บรรเทาความเดือดร้อนแรง...
23 July 2021
รฟม. รวมพลังน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้ก...
09 July 2021
รฟม. เคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงน้ำใจให้ผู้กักตัวโรค...
16 June 2021
กิจกรรม “รฟม. สนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจาก Covi...
08 April 2021
รถไฟฟ้าสายสีส้มฯร่วมรณรงค์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่า...
01 April 2021
รฟม. ปันรักษ์ เพื่อโลก ลด PM 2.5...
09 December 2020
รฟม. จัดกิจกรรม “นักอนุรักษ์ดินน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื...
07 December 2020
รฟม.จัดกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉ...
25 July 2020
รฟม. สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮลล์ล้างมือ สำห...
02 June 2020
รฟม. ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ช่วยคนไทยอิ่มท้อง ช่วยเหลือผู้ไ...
27 April 2020
รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่...
17 April 2020
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกับ สน.หัวหมาก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันฝุ...
25 February 2020
รฟม. มอบรัก มอบความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ตามแนวสายทางโครง...
17 February 2020
กิจกรรมวันเด็กปี 63 รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศู...
17 January 2020
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
11 January 2020
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ให้กับน้อง ๆในชุ...
11 January 2020
ลอยกระทง ปี 2562 #กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ...
21 November 2019
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมชวนน้องประดิษ...
11 November 2019
รถไฟฟ้าสายสีส้ม จัดกิจกรรม Road Show “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่...
09 November 2019
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด...
14 August 2019