รายละเอียดโครงการ
ขบวนรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) มีประสิทธิภาพสูง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง บนระบบรางความกว้างมาตรฐาน (Standard Gauge) ขนาด 1,435 มิลลิเมตร ซึ่งได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดประมาณ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง