ติดต่อเรา
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 1 (PMCSC 1)
ที่ตั้ง

175 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

02 168 3489

หมายเลขโทรสาร

02 168 3480-1

อีเมล

PRCRPMCSC1@gmail.com

เฟซบุ๊กของโครงการ

www.facebook.com/MRTOrangeLineEast

ไลน์ของโครงการ

@orangeline

วันเเละเวลาทำการของสำนักงาน

จันทร์ถึงศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:00 ถึง 17:30 น.

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 2 (PMCSC 2)
ที่ตั้ง

187/2 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

02 168 3490

หมายเลขโทรสาร

02 168 3491-2

อีเมล

PRCRPMCSC2@gmail.com

เฟซบุ๊กของโครงการ

www.facebook.com/MRTOrangeLineEast

ไลน์ของโครงการ

@orangeline

วันเเละเวลาทำการของสำนักงาน

จันทร์ถึงศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:00 ถึง 17:30 น.