ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน

รฟม. แจ้งปิดทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน

 

ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  • โปรดใช้ทางเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทดแทนเป็นการชั่วคราว
  • สำหรับทางออก ยังคงใช้ออกสู่ถนนรามคำแหงได้ตามปกติ