ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 ช่องจราจร ริมฝั่งกำแพงพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่บริเวณประตู รฟม. ทางเข้า-ออก 5 ถึงสามแยกถนนเทียมร่วมมิตรตัดกับถนนวัฒนธรรม ระยะที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 ช่องจราจร ริมฝั่งกำแพงพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตั้งแต่บริเวณประตู รฟม. ทางเข้า-ออก 5 ถึงสามแยกถนนเทียมร่วมมิตรตัดกับถนนวัฒนธรรม ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ  ระยะที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีผลให้จำนวนช่องจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร มุ่งหน้าแยกถนนวัฒนธรรม ลดลงจาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com