ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า หน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ และขาออกบริเวณ ซอยพระราม๙ 19 แยกประดิษฐ์มนูญธรรม เพื่อซ่อมคืนผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า หน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ และขาออกบริเวณ ซอยพระราม ๙ 19 แยกประดิษฐ์มนูญธรรมเพื่อซ่อมคืนผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ ถนนพระราม ๙ ฝั่งขาออกสัญจรได้ 4 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าสัญจรได้ 2 ช่องจราจร

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com