ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณเกาะกลาง ด้านหน้า บริษัท ชิเซโด้(ไทยแลนด์) จำกัด - ซอยรามคำแหง 19 เพื่องานก่อสร้างเสาตอม่อทางยกระดับรามคำแหง งานสร้างคืนสาธารณูปโภค งานถมกลับวัสดุและผิวถนนคอนกรีต

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณเกาะกลาง ด้านหน้า บริษัท ชิเซโด้(ไทยแลนด์) จำกัด - ซอยรามคำแหง 19 เพื่องานก่อสร้างเสาตอม่อทางยกระดับรามคำแหง งานสร้างคืนสาธารณูปโภค งานถมกลับวัสดุและผิวถนนคอนกรีต

 

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การจัดจราจรพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1) ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง

2) ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 2 ช่องทาง ขาออก 2 ช่องทาง