ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เพื่อดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางส่งมอบคืน กทม. ระหว่างวันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ปิดเบี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ส่งผลให้ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณดังกล่าว ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องทาง เหลืองเพียง 3 ช่องทาง เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางส่งมอบคืน กทม. โดยกิจการร่วมค้าซีเคเอสที ระหว่างวันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ปิดเบี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com