ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าบริเวณซอยรามคำแหง 96 -100 และฝั่งขาออกบริเวณซอยรามคำแหง 127/4 - 129 เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าบริเวณซอยรามคำแหง 96 -100 และฝั่งขาออกบริเวณซอยรามคำแหง 127/4 - 129 เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

 

ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 - 04:00 น. (เฉพาะเวลากลางคืน)

 

โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่

- ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:00 - 00:00 น.

ปิดถนนฝั่งขาเข้า เมื่อมีการยกสะพานลอยคนข้าม ให้ใช้ช่องจราจรร่วมกับฝั่งขาออก มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร

- ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:01 - 04:00 น.

ปิดถนนฝั่งขาออก เมื่อมีการยกสะพานลอยคนข้าม ให้ใช้ช่องจราจรร่วมกับฝั่งขาเข้า มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร