ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ตลิ่งชัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ภายในพื้นที่ก่อสร้างสถานี รฟม.(OR14)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ตลิ่งชัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ภายในพื้นที่ก่อสร้างสถานี รฟม.(OR14) ในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้ามาฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำหลักการบริหารจัดการไปเป็นต้นแบบในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยสู่ภูมิภาค #รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง